Forslag om fredning af Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod i Syddjurs Kommune

Publiceret 04-06-2014
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening har den 4. april 2015 foreslået arealer ved Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod fredet.
Fredningsforslaget behandles af Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del.

Fredningsforslaget omfatter 277 ha.
Fredningsforslagets formål er, at sikre de store landskabelige kvaliteter i området samt i særdeleshed udsigten fra Landevejen mod Kalø Vig, at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv, at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, og at sikre Danmarks internationale forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.
fredningsnævnet holder offentligt møde om sagen mandag den 8. december 2014 i Rodskov Forsamlingshus.

Se frednigsforslaget i nedenstående links.
Fredningsforslag , kort , bilag .