Fredning af Bjergene ved Stensballe i Horsens Kommune

Publiceret 17-11-2014
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har med afgørelse af 17. november 2014 besluttet at frede Bjergene ved Stensballe.

Det fredede område, der omfatter ca. 300 ha, omkranses af Stensballegård golfbane, Stensballe Skov, Haldrupvej og Stensballe by. 

Se fredningsnævnets afgørelse og erstatningsafgørelse i nedenstående links:

Afgørelse og erstatningsafgørelse .

Bemærk : Sagen behandles nu af Natur- og Miljøklagenævnet, da der er klaget over fredningsnævnets afgørelse. Fredningsnævnets afgørelse er således ikke endelig.