Forslag om fredning af Bakkerne ved Tømmerup

Publiceret 05-03-2015
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening har foreslået fredning af et sammenhængende græsningslandskab ved Tømmerup i Kalundborg Kommune.

Fredningsforslaget behandles af Fredningsnævnet for Vestsjælland.

Det foreslåede fredningsområde består af to bakkekomplekser, Tømmerup Banke og Keldbjerg samt den solitære Bavnetop. Området dækker ca. 62 ha. Formålet med fredingsforslaget er at knytte eksisterende naturområder sammen, at skabe mulighed for at pleje området, at sikre områdets landskabelige værdier samt at sikre befolkningens mulighed for at opleve området.   

Fredningsnævnet har indkaldt til offentligt møde om fredningsforslaget. Mødet afholdes på Ubberup Højskole torsdag den 23. april 2015 kl. 10 .

Se fredningsforslaget i nedenstående links:

Se fredningsforslaget og  kort .