Forslag om supplerende fredning af et areal i Store Åmose, Sorø Kommune

Publiceret 28-01-2015
Fredningsforslag

Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har den 5. november 2014 foreslået en supplerende fredning af et areal i Store Åmose i Sorø Kommune.
Fredningsforslaget behandles af Fredningsnævnet for Vestsjælland.

Fredningsforslaget er rejst for at sikre kulturarv af international betydning. Det foreslåede område støder op til et eksisterende fredet område i Store Åmose.
Området, der foreslås fredet, dækker ca. 24 ha.
Fredningsnævnet holder offentligt møde om sagen den 11. marts 2015 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.
Se fredningsforslaget og de tilhørende bilag i nedenstående links.
Fredningsforslaget, Fredningskort , Bilag 1 , Bilag 2 , Bilag 3 , Bilag 6 , Bilag 7 , Bilag 7a , Kortbilag 2