Fredning af Bolbroengen i Hørsholm Kommune

Publiceret 23-06-2015
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet har Nordsjælland har med afgørelse af 23. juni 2015 besluttet at frede Bolbroengen i Hørsholm Kommune.

Fredninsgområdet omfatter knapt 4,6 ha ha og ligger omkranset til alle sider af private villagrunde med adresser på Bukkeballevej, Bolbrohøj, Bolbrovej, Hulsøvang og Enghave. Mod sydvest udgøres afgrænsningen dog af Bukkeballevej og Enghave. Det fredede område ejes af Hørsholm Kommune, Det Danske Spejderkorps samt en sti, der ejes af Grundejerforeningens Bolbrohøj.

Se fredningsnævnets afgørelse i nedenstående links:

Fredningsnævnets afgørelse og fredningskort .