Fredning af Hyby Fælled i Fredericia Kommune

Publiceret 06-07-2015
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del har med afgørelse af 6. juli 2015 besluttet at frede Hyby Fælled i Fredericia Kommune

Fredningsområdet, der omfatter ca. 194 ha, er militærets øvelsesområde og afgrænses mod syd af Læsøvej, mod vest og nordvest af kaserneområdet og bymæssig bebyggelse, mod nord af skovene op mod Treldenæs og mod øst af kyststrækningen ud for øvelsesområdet.

Se afgørelsen i nedenstående links:

Fredningsnævnets afgørelse og fredningskort .

Berigtigelse af 18. december 2015 vedr. hvilke ejendomme, der er omfattet af fredningen. Fredningsnævnets berigtigelse kan læses her

Afgørelsen kan også rekvireres hos Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del på mail Obfuscated Email

Bemærk :  Sagen behandles nu af Natur- og Miljøklagenævnet, da der er klaget over fredningsnævnets afgørelse. Fredningsnævnets afgørelse er således ikke endelig.