Fredning af Nørlevkæret i Hjørring Kommune

Publiceret 28-04-2015
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har med afgørelse af 28. april 2015 besluttet at frede Nørlevkæret i Hjørring Kommune.

Det fredede område omfatter ca 21 ha, der består af to næsten adskildte arealer. Det er fredningens formål at sikre og forbedre de biologiske værdier, herunder særligt naturtypen ekstremrigkær og grønklit. 

Se fredningsnævnets afgørelse her .