Afgørelse vedr. omfordeling af fredede arealer på Kokkedal-Sophienberg jordene i Hørsholm Kommune

Publiceret 04-05-2016
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordsjælland har med afgørelse af 4. maj 2016 truffet afgørelse om at omfordele fredede arealer på Kokkedal-Sophienberg jordene i Hørsholm Kommune

Fredningen vedrører arealer, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 21. december 1977 om fredning af Kokkedal-Sophienberg jorderne, og arealer, der er placeret i umiddelbar tilknytning til det fredede område.
Fredningen omfatter arealer, der ligger i tilknytning til den tidligere frednings kerneområde. Samtidig ophæves fredningen af nogle arealer, der er beliggende øst for jernbanen og syd for Kokkedal Station.

Se afgørelsen i nedenstående link:

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningskort

Bemærk :  Der er klaget over fredningsnævnets afgørelse, hvorfor sagen skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningsnævnets afgørelse er således ikke endelig.