Forslag om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune

Publiceret 15-01-2016
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Stevns Kommune har fremsat forslag om fredning af Stevns Klint.
Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Østsjælland.

Formålet med fredningen er blandt andet at sikre og bevare områdets geologiske værdier og karakteristiske naturtyper, og at sikre de kulturhistoriske værdier, og at sikre offentligheden god tilgængelighed via et sammenhængende kystnært stiforløb, og at sikre og forbedre de rekreative værdier.
Fredningsforslaget omfatter ca. 128 ha.
Offentligt møde om fredningsforslaget   afholdes:

Torsdag den 21. april 2016 kl. 13.00 på Stevns Naturcenter
Mandehoved 10, 4660 St. Heddinge

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Se fredningsforslaget her .
Se fredningskort for nordlig del her .
Se fredningskort for sydlig del her .