Forslag om fredning af Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen

Publiceret 12-07-2016

Danmarks Naturfredningsforening har den 23. juni 2016 fremsendt forslag til fredning af Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen i Skanderborg og Aarhus kommuner.
Forslaget omfatter 673 ha og har til formål at give offentligheden bedre adgang til arealerne samt at samle og forenkle eksisterende fredninger i området – bortset fra en kirkefredning – og i et vist omfang at udvide fredningen med et areal i landzone langs med søen.
Fredningsforslaget behandles af Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del.

Fredningsforslaget omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

Stilling, Skanderborg Jorder,
1a, 5p, 7i, 8o, 10az, 11en, 11ge, 11gf.
Fregerslev by, Hørning, 1d , 1r, 1s, 4a, 7000-, 5e, 15c, 7000p.
Vitved by, Vitved, 2d, 2e, 3b, 3d, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3l, 4b, 5b, 5c, 5e, 5i, 6f, 6h, 7b, 7p, 7r, 7t, 8a, 8c, 8d, 8e, 8f, 8i, 8g, 8q, 8r, 9a, 9b, 9c, 9e, 10a, 10b, 10e, 10f, 10k, 11a, 11b, 11c, 12b, 12g, 12h, 12m, 12p, 13a, 13b, 13d, 13e, 13f, 13g, 14a, 14d, 14g, 14h, 15f, 16c, 16e, 16i, 16k, 16m, 17b, 17c, 17g, 17h, 17i, 17k, 17n, 17t, 17u, 17v, 17y, 17z 17æ, 17ø, 17ac, 17ad, 17ae, 17af, 17ag, 17ah, 17al, 18c, 18g, 18h, 18i, 19d, 19h, 20b, 23b, 23d, 23e, 23g, 24, 25a, 25b, 25d, 26a, 26c, 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 37f, 37g, 37h, 37i, 37k, 37l, 37m, 37n, 37o, 37p, 37q, 37r, 37s, 37t, 37u, 37v, 37x, 37y, 37z, 37æ, 37ø, 37aa, 37ab, 37ac, 37ad, 37ae ,37ag, 37ah, 37al, 37am, 37an, 37ao, 37aq, 37ar, 37as, 37av, 37ax, 37ay, 37az, 37aø, 37ba, 37bc, 37bd, 37be, 37bf, 37bg, 37bh, 37bi, 37bl, 37bm, 37bo, 37bp, 37bq, 37br, 37bs, 37bt, 37bu, 37bv, 37bx, 37by, 37bz, 37bæ, 37bø, 37ca, 37cb, 37cc, 37cd, 37ce, 37cf, 37cg, 37ch, 37ci, 37ck, 37cm, 37co, 37cp, 37cq, 37cr, 37cs, 37ct, 37cu, 37cv, 37cx, 37cy, 37cz, 37cæ, 37cø, 37da, 37db, 37dd, 37de, 37df, 37dg, 37dh, 37di, 37dk, 37dl, 37dm, 37dn, 37do, 37dp, 37dq, 37ds, 37dt, 37du, 37dx, 37dz, 37dæ, 37dø, 37ee, 37gg, 37ll, 37mm, 37nn, 37pp, 37qq, 37ss, 37tt, 37vv, 40, 7000b, 7000c, 7000d, 7000i.
Gram, Skanderborg Jorder, 1b, 1e, 1g, 1i, 1k, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 7e, 7ac, 7dl, 7hd, 8c, 8q, 8r, 8bh, 11b, 27a, 28a, 28c, 37b, 37c, 37d, 37v, 7000d, 7000f.
Blegind by, Blegind, 14l, 14m, 14n, 14q, 15d, 15s, 15t, 15u, 15v, 16m,16n,16o, 16p, 16q, 17a, ,18l, 18m, 23a, 24c, 26b, 27d, 27e, 30b.
Solbjerg by, Tiset, 3a, 4ø, 4ab, 5b, 22, 7000i.
Fastrup by, Vitved, 7c, 8c, 8h, 14b.
Umatrikuleret areal/umatrikuleret sø.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk.2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Fredningsnævnet indkalder senere til offentligt møde om forslaget.

Se fredningsforslaget, bilag og kort i nedenstående links:
Fredningsforslag
Bilag 4 og 5
Fredningskort
Kortbilag 2