Forslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 15-11-2016
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har den 1. november 2016 fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø.
Forslaget omfatter 435,73 ha og har til formål at bevare og forbedre områdets landskabs- og naturværdier, at give offentligheden bedre adgang til arealerne samt at samle og forenkle eksisterende fredninger i området.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk.2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

De ejendomme, der helt eller delvist er berørt af fredningsforslaget er:

Kielstrup by, Ove, 2c, 2d, 2f, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2q, 2r, 3a, 3g, 3i, 3m, 3o, 3p, 4b, 5a, 5e, 7e, 8l, 8k,8n, 9f, 10n, 10p, 12f, 12h, 12k, 12m, 13b, 13l, 23a
Lånhus, Ove, 1a, 1b, 1c, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1q, 2, 4, 6, 9,10,
Ovegård Hgd., Ove, 1k, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1bg, 1bh, 1da, 1aq, 1ar, 1dc,
Overkarls Gde., Ove, 12a, 12d, 13c, 13f, 13g, 13h,13i, 13k, 13m, 13n, 14a,
Krogen, Valsgård, 2f, 3b, 4b, 5b, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 10c, 10e, 10f, 11e, 12.

Fredningsnævnet indkalder senere til offentligt møde om forslaget, der har FN-NJS-33-2016.

Se fredningsforslaget, bilag og kort i nedenstående links:
Fredningsforslaget 
Fredningskort
Kortbilag 2
Kortbilag 3
Kortbilag 4
Kortbilag 5
Bilag
Følgebrev

Interesserede kan endvidere rekvirere fredningsforslaget ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del

Torben Bybjerg Nielsen
Fredningsdommer