Fredning af Stevns Klint - fredningsnævnets påtænkte afgørelse

Publiceret 18-12-2016
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 18. december 2016 anmodet berørte lodsejere inden for den påtænkte fredning af Stevns Klint om at fremkomme med erstatningskrav

Fredningsnævnets brev til lodsejerne samt de påtænkte fredningsbestemmelse kan ses her:
Mail til lodsejere
Fredningsnævnets påtænkte afgørelse
Kortbilag, nord
Kortbilag, syd
Ortofoto, nord
Ortofoto, syd  
Der kan zoomes ind på kortene ved at klikke med musen på det sted, man ønsker at se. Der kan desuden navigeres rundt på de forstørrede kort ved at trække i de grå felter i skærmens højre og nederste kant.