Referat af offentligt møde den 21. april 2016 vedr. fredningsforslag for Stevns Klint

Publiceret 24-05-2016
Øvrige annonceringer

Den 21. april 2016 afholdt Fredningsnævnet for Østsjælland offentligt møde om fredningsforslaget.

Se referatet  her .