Aflysning af offentligt møde om fredningsforslag for et areal i Store Åmose, Sorø Kommune

Publiceret 03-03-2017
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet aflyser hermed det offentlige møde, som skulle være afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 10.00 på Rådhuset i Sorø om et genfremsat fredningsforslag for et areal i St. Åmose i Sorø Kommune.

Fredningsnævnet vil senere indkalde til det offentlige møde, som skal afholdes om fredningsforslaget.
Der henvises til fredningsnævnets sag FN-VSJ 101/2016.

Fredningsnævnet for Vestsjælland, den 1. marts 2017
Svend Erik Hansen, suppl. formand