Danmarks Naturfredningsforening har fremsat forslag til fredning af Vejle Ådal i Vejle Kommune. Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del. Fredningsforslaget omfatter 858 ha.

Publiceret 04-05-2017
Fredningsforslag

Formålet med fredningen er:

  • At sikre og udvikle en stor og sammenhængende natur i et dynamisk ådals-landskab omkring Vejle Å, hvor de bærende og mest værdifulde elementer er de mange kilder og vandløb, overdrevene, skræntskovene, der alle, sammen med de store enge ved Ravning og Runkenbjerg, danner stor variation i landskabet,
  • At sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og planteliv,
  • At beskytte de geologiske terrænformer og sikre deres formidling,
  • At sikre områdets kulturspor,
  • At sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter,
  • At fastholde og forbedre adgangsmulighederne både for offentligheden og i undervisnings- og formidlingssammenhæng gennem et veludbygget stisystem,
  • At sikre mulighed for naturudvikling gennem naturpleje, 
  • At forhindre yderligere støjforurening af ådalen og
  • At medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som er på det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for habitatområde 238.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget 
fredag den 16. juni 2017 kl. 9.00 i ”Bygningen” Ved Anlægget 14 b, 7100 Vejle .

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.
Se fredningsforslag, bilag og kort i nedenstående links:
Se fredningsforslag 
Se fredningskort

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget, er følgende:
3b Bindeballe By, Randbøl
9m Bindeballe By, Randbøl
9b Bindeballe By, Randbøl
5ab Bindeballe By, Randbøl
2z, 3ae, 5l Bindeballe By, Randbøl
3e, 3f, 3g, 3h, 1g Tørskind By, Bredsten
3ah Bindeballe By, Randbøl
6i, 9k, 6d, 7d, 6m, 7aa Bindeballe By, Randbøl
2s Bindeballe By, Randbøl
del af 8a, 7g Lihmskov By, Nørup
1p Tørskind By, Bredsten
del af 10a, 16f Vork By, Egtved
23d Søgård, Nørup
4aa Bindeballe By, Randbøl
7z Bindeballe By, Randbøl
23a Søgård, Nørup
5y Bindeballe By, Randbøl
4ac, del af 4c, 4ae, 4ad Bindeballe By, Randbøl
4b, 3a Tørskind By, Bredsten
2k Spjarup By, Egtved
6e Lihmskov By, Nørup
del af 5o del af 5i, del af 12b Refsgårde, Egtved
13i, 13p Vork By, Egtved
1f Søgård, Nørup
40, 15g Ravning By, Bredsten
del af 9fk Ødsted By, Ødsted
6g, 5t Bindeballe By, Randbøl
13, 14 Vesterby By, Ødsted
14b, 2c, 27u Ødsted By, Ødsted
8h Bindeballe By, Randbøl
5m, 4q, 17 Bindeballe By, Randbøl
10h, 10i Bindeballe By, Randbøl
8g, 6f, 10d, 4r, 3æ, 3u, 3s, 3x, del af 14a, del af 14c, 5aa, del af 5e, 2r Bindeballe By, Randbøl
3n Tørskind By, Bredsten
7ab, 7g, 7ac, 8k, 8a Bindeballe By, Randbøl
del af 7000k, 7i, 7000f, 7000b Bindeballe By, Randbøl
7000a, 9 Tørskind By, Bredsten
del af 7000e, 7000c, 9c, 1b, 9e, 8c, 8l Lihmskov By, Nørup
del af 7000c Refsgårde, Egtved
43, 7000e, 7000b Vork By, Egtved
7000a Søgård, Nørup
7000c, 7000b Ravning By, Bredsten
7000c, 7000e, 2g, 2h Kjeldkær Hgd., Bredsten
3f, 3t, 3an, 3am Bindeballe By, Randbøl
3ao, 3z Bindeballe By, Randbøl
3r, 3v Bindeballe By, Randbøl
3y Bindeballe By, Randbøl
3e Bindeballe By, Randbøl
3q Bindeballe By, Randbøl
del af 1c Lihmskov By, Nørup
4f, 5, 4a Tørskind By, Bredsten
8i Bindeballe By, Randbøl
10n, 10o Vork By, Egtved
5ø, 11c Bindeballe By, Randbøl
7b, 7e Lihmskov By, Nørup
22 Søgård, Nørup
1i Tørskind By, Bredsten
5s Bindeballe By, Randbøl
del af 5d, 8c, 9c Bindeballe By, Randbøl
7m Bindeballe By, Randbøl
del af 2e Lihmskov By, Nørup
del af 6l Lihmskov By, Nørup
del af 9b, del af 1f Lihmskov By, Nørup
8f, 6f Lihmskov By, Nørup
50, 24a Søgård, Nørup
9d Lihmskov By, Nørup
3o Tørskind By, Bredsten
14b Lihmskov By, Nørup
3b, 3f, 2o, 2p, 4m Lihmskov By, Nørup
1k Tørskind By, Bredsten
9f, 9i Lihmskov By, Nørup
32a, 34a, 34b Søgård, Nørup
1e, 1d, 1f, 1h Tørskind By, Bredsten
1a, 1n, 1o, 4e, 4g, 1r, 1q Tørskind By, Bredsten
3d Tørskind By, Bredsten
1m Tørskind By, Bredsten
2b, 2c Refsgårde, Egtved
12d, 6aa Vork By, Egtved
4k Refsgårde, Egtved
5m, 12e Vork By, Egtved
12g, 12b, 12f Vork By, Egtved
del af 9h, 9f del af 5h Vork By, Egtved
3o, del af 9e Vork By, Egtved
10f, 39b, 34 Vork By, Egtved
16e Vork By, Egtved
9a, 7f, 31b, 32d Vork By, Egtved
8a, 25c, 9i, 10i, 8h Vork By, Egtved
del af 5c, 7n, 2v, 2a, 11c Vork By, Egtved
16 Vesterby By, Ødsted
del af 1a, 1i, 28c Vork By, Egtved
3d, 3e Vesterby By, Ødsted
4i, 39a Vork By, Egtved
5q Vork By, Egtved
11d Vork By, Egtved
6f, 7k, 9l VorkBy, Egtved
10r Vork By, Egtved
2g, 3f, 19b Vork By, Egtved
42 Vork By, Egtved
4g, 1b Vork By, Egtved
40b Vork By, Egtved
1e, 13k, 21,c 29c, 6g, 6o, 5e Vork By, Egtved
15o Vork By, Egtved
4, 42b, 44b Søgård, Nørup
4g, 10k, 20p Ravning By, Bredsten
15q Vork By, Egtved
16i Vork By, Egtved
40d Vork By, Egtved
3p Vork By, Egtved
7g, 1c, del af 6s Vork By, Egtved
1k Vesterby By, Ødsted
39, 52 Søgård, Nørup
23b, 23c, 23f, 24d, 25a, 25b, 25d, 38b Søgård, Nørup
27a, 29a, 5c, 5b, 46c, 49, 45a Søgård, Nørup
26b, 26c Søgård, Nørup
27b Søgård, Nørup
37b, 16e, 37e, 14k, 12f Ravning By, Bredsten
57c, 30e, 57a, 32c, 30g, 30d, 30f Søgård, Nørup
28 Søgård, Nørup
30b Søgård, Nørup
31a Søgård, Nørup
26, 27, 31, Ravning By, Bredsten
1z, 1y Kjeldkær Hgd., Bredsten
35b, 35a, 32d, 32b, 32e, 5a, 45c, 45e, 47 Søgård, Nørup
48 Søgård, Nørup
41b Søgård, Nørup
41a, 40b, 41d Søgård, Nørup
34c, 34g Søgård, Nørup
45d, 45b Søgård, Nørup
41c Søgård, Nørup
13a Søgård, Nørup
del af 1e Søgård, Nørup
1h, 1g, 14b Søgård, Nørup
11n, 6h, 12i, 5m Ravning By, Bredsten
3f Ravning By, Bredsten
15i, 8g Ravning By, Bredsten
del af 13d Ravning By, Bredsten
19d, 19c Ravning By, Bredsten
20n, 20o, 20l Ravning By, Bredsten
del af 9f, 9e, Ravning By, Bredsten
4n Ravning By, Bredsten
8k Ravning By, Bredsten
1 Ravning By, Bredsten
2e, 15f Ravning By, Bredsten
17e, 17f, 18e Ravning By, Bredsten
7k, 17c, Ravning By, Bredsten
25a Ravning By, Bredsten
1a, 1ae Kjeldkær Hgd., Bredsten
30 Ravning By, Bredsten
28 Ravning By, Bredsten
29 Ravning By, Bredsten
2i, 2f, Kjeldkær Hgd., Bredsten
11gd, 7ak, del af 16t, del af 16ag, del af 16ah Ødsted By, Ødsted
3f, 3a,  8b, 3b Vesterby By, Ødsted
4g, 4h, 4b, 1a, 2e, del af 17 Vesterby By, Ødsted
7c Vesterby By, Ødsted
23 Ødsted By, Ødsted
1g, 1i Vesterby By, Ødsted
1b Vesterby By, Ødsted
24, 27aa, 27ap, 27aq, 27p, 27q Ødsted By, Ødsted
6b Vesterby By, Ødsted
15 Vesterby By, Ødsted
9c, 4f, 27g Ødsted By, Ødsted
6u Ødsted By, Ødsted
del af 27e, 27ø Ødsted By, Ødsted
27bb Ødsted By, Ødsted
5o, del af 27d Ødsted By, Ødsted
9ff, del af 27y Ødsted By, Ødsted
27k, 27i Ødsted By, Ødsted
11ge Ødsted By, Ødsted
1b Ødsted By, Ødsted
del af 27c Ødsted By, Ødsted
del af 6e Vork By, Egtved
del af 19 Søgård, Nørup
del af 17b Søgård, Nørup
5l, 5r, 9d, 5b, 5s, 5t Vork By, Egtved
8d Lihmskov By, Nørup

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, den 4. maj 2017.
Vagn Kastbjerg
formand