Forslag til fredning af Ulvshale Skov i Vordingborg kommune

Publiceret 09-09-2016
Fredningsforslag

Miljø-og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har over for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster rejst forslag til fredning af Ulvshale Skov i Vordingborg kommune.

Fredningsforslaget omfatter 81,3 ha. Arealet, der er matrikuleret under matr.nr. 147 og matr.nr. 250 Ulvshale, Stege jorder, ejes af Miljø-og Fødevareministeriet.

 Det foreslåede fredningsområde omfattes af eksisterende fredninger fra henholdsvis 1929 og 1946. Formålet med det nye fredningsforslag er en forenkling og modernisering af de eksisterende fredningsbestemmelser med henblik på at kunne gennemføre en hensigtsmæssig pleje i overensstemmelse med planerne for det Natura 2000-område, som Ulvshale Skov er en del af.

 I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

 

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget:

mandag den 10. oktober 2016 kl.10.00. Mødestedet er Ulvshale Naturcenter, Ulvshalevej 283, 4780 Stege.

 

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Kirsten Linde

formand

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved

 

Du kan læse fredningsforslaget her

 

Bilag til fredningsforslaget:

Bilag 1 Overfredningsnævnet 19-12-1929 + Fredningsnævnet 14-12-1929.pdf

Bilag 2 Overfredningsnævnet 16-12-1946 + Fredningsnævnet 06-12-1944.pdf

Bilag 3 Natura 2000 plan for område nr. 168.pdf

Bilag 4 Natura 2000 plejeoplan for område nr. 168.pdf

Bilag 5 driftsplan-storstroem-ulvshale-og-nyord.pdf

Bilag 6 Vordingborg Kommunes bemærkninger til budgetforslaget.pdf

rejsningsbrev.docx