Fredning af Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod i Syddjurs Kommune

Publiceret 17-08-2017
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 17. august 2017 truffet afgørelse om fredning af Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod i Syddjurs Kommune.

Fredningen omfatter 271 ha.

Fredningen har til formål

  • at sikre de store landskabelige kvaliteter i området samt i særdeleshed udsigten fra Landevejen mod Kalø Vig.

  • at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.

  • at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter.

Se afgørelsen 
Se afgørelse om erstatning 
Se fredningskort

Se fredningsnævnets brev om meningsforstyrrende fejl