Fredningsnævnet for Østsjælland har den 1. maj 2017 truffet afgørelse om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune. Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

Publiceret 05-05-2017
Fredningsnævnenes afgørelse

Afgørelse om fredning samt erstatningsafgørelse og reviderede fredningskort af 1. december 2016 (sydlig del) og 13. marts 2017 (nordlig del) kan ses nedenfor.

Se afgørelsen 
Se erstatningsargørelsen 
Se fredningskort (sydlig del) 
Se fredningskort (nordlig del) 

Klagevejledning fremgår af afgørelserne. I øvrigt henvises der til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk