Indkaldelse til offentlig møde vedrørende forslag til fredning af Krogens og Hørby møllebække i Frederikshavn Kommune

Publiceret 31-07-2017
Fredningsforslag

Der afholdes offentlig møde vedrørende forslag til fredning af Krogens og Hørby møllebække i Frederikshavn Kommune
Onsdag, den 13. september 2017 kl. 10.00 I Understed Forsamlingshus, Understedvej 81, 9300 Sæby

Det oplyses herved, at der afholdes offentlig møde i sagen vedrørende forslag  til fredning af Krogens og Hørby møllebække i Frederikshavn Kommune

Onsdag, den 13. september 2017 kl. 10.00

I Understed Forsamlingshus,

Understedvej 81, 9300 Sæby.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget, ligesom der vil blive lejlighed til at kommentere det. Der vil endvidere blive orienteret om sagens forløb.

Hvis De ikke har mulighed for at komme til det offentlige møde, kan eventuelle bemærkninger fremsendes skriftligt til fredningsnævnet senest den 13. november 2017 under henvisning til fredningsnævnets journalnummer: FN-NJN-31-2017.

Der kan inden for samme frist fremsættes særlige ønsker om, hvad fredningsnævnet skal besigtige inden for det område, der foreslås fredet.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Formand for Fredningsnævnet, Nordjylland Nordlig del

Mail: Obfuscated Email

 

Fredningsnævnets indkaldelse til offentligt møde kan ses her