Offentligt møde om et fredningsforslag for et areal i Store Åmose, Sorø Kommune

Publiceret 08-08-2017
Øvrige annonceringer

Fredningsforslaget vedrører matrikel nr. 5c Stenmagle by, Stenmagle. Under det offentlige møde den 20. juni 2017 blev det bl.a. aftalt, at der skulle holdes et nyt offentligt møde, hvor der vil blive givet en teknisk gennemgang af baggrunden for det fremsatte fredningsforslag.

Der afholdes derfor et offentligt møde om fredningsforslaget

Fredag den 29. september 2017 kl. 10.00
Rådhusvej 8, 4180 Sorø
Mødelokale 273

Der vil på mødet blive redegjort for tekniske og hydrologiske forhold og for erfaringer med membranopbygning i moser, herunder i Lille Vildmose.

Efter det offentlige møde foretages en fornyet besigtigelse af det areal, som foreslås fredet, og af et allerede fredet areal i Sandlyng Mose.

Nykøbing Falster, den 8. august 2017
Svend Erik Hansen
Supplerende formand