Offentligt møde om forslag til fredning af Lysnet i Randers og Favrskov Kommuner

Publiceret 16-05-2017
Fredningsforslag

Fredningsnævnet bekendtgør herved, at der afholdes offentligt møde i forslag til fredning af Lysnet i Randers og Favrskov kommuner

Onsdag, den 14. juni 2017 kl. 10.00
i Den Hvide Skole i Laurbjerg
Skolevej 1, 8870 Langå

På mødet vil forslaget blive gennemgået, og der vil blive mulighed for at fremsætte bemærkninger til forslaget og ønsker om besigtigelse af berørte ejendomme.

Fredningsforslaget kan ses her

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, den 15. maj 2017
Martin Møller-Heuer