Offentligt møde vedrørende fredningsforslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø.

Publiceret 20-01-2017
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del afholder offentligt møde i ovennævnte fredningsforslag mandag, den 3. april 2017 kl. 10.00 på Bramslevgaard, Bramslev Bakker, Valsgaard, 9500 Hobro

På mødet vil sagsrejseren fremlægge fredningsforslaget og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål dertil.

Du kan finde fredningsforslaget med bilag  her

Fredningsnævnet vil den 1. maj 2017 foretage besigtigelse af arealerne efter en af sagsrejseren udarbejdet rute.

Lodsejere, der har særlige ønsker om besigtigelse af deres ejendom kan på mødet den 3. april 2017 tilkendegive dette eller inden den 20. april 2017 fremsende skriftlig anmodning til fredningsnævnet under henvisning til FN-NJS-33-2016.

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del

Aalborg, den 18. januar 2017

Torben Bybjerg Nielsen