Referat af besigtigelse 19. juni 2017, Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 03-07-2017
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del afholdt en 19. juni 2017 besigtigelse i forslag til fredning af Dania Kridtgrav.

Se tilrettet referat her