Referat af besigtigelse den 1. maj 2017, Kielstrup Sø

Publiceret 29-05-2017
Øvrige annonceringer

Den 1. maj 2017 afholdt Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, besigtigelse om fredning af Bakkelandskabet omkring Kielstrup Sø, Mariagerfjord Kommune.

Se referatet her