Referat af besigtigelse vedr. Forslag til fredning af Bakkelandskabet omkring Kielstrup sø i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 16-06-2017
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, afholdt den 12. juni 2017 besigtigelse vedrørende en del af de arealer, der er omfattet af Forslag til fredning af Bakkelandskabet omkring Kielstrup sø.

Se referatet her