Referat af offentligt møde d. 5. juli 2017 vedrørende forslag til fredning af arealer ved Skærum Ådal

Publiceret 01-08-2017
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del afholdt den 5. juli 2017 offentligt møde i Lendum Borger- og Forsamlingshus vedrørende:
FN-NJN-23 -2017: Forslag til fredning af arealer ved Skærum Ådal

Referat af mødet kan findes her