Referat af offentligt møde den 8. maj 2017, Dania Kridtgrav

Publiceret 29-05-2017
Øvrige annonceringer

Den 8. maj 2017 afholdt Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, offentligt møde vedrørende forslag til fredning af Dania Kridtgrav, Mariagerfjord Kommune

Se referatet her