Referat af offentligt møde om forslag til fredning af Bakkelandet ved Kielstrup Sø, mandag, d. 3. april 2017

Publiceret 20-04-2017
Øvrige annonceringer

Den 3. april 2017 afholdt Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del offentligt møde om fredningsforslaget til fredning af Bakkelandet ved Kielstrup Sø. Mødet blev afholdt på Restaurant Bramslev Bakker.

Se referatet her