Indkaldelse til ny besigtigelse vedrørende forslag til fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommune

Publiceret 10-12-2018
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet var den 22. november 2018 på besigtigelse efter det afholdte offentlige møde. Der blev her aftalt en efterfølgende ekstra besigtigelse, som der hermed indkaldes til.

Besigtigelsen finder sted

 

Torsdag den 10. januar 2019, kl. 12.30

Mødested: Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst

v/Hesbjerglandsbyens parkeringsplads


Der er tillige fremsendt indkaldelse til samtlige deltagere ved det offentlige møde på mail, og til øvrige lodsejere på mail eller brev.

Sagsnr. FN-FYN-8-2018

Anni Højmark
formand