Udkast til afgørelse om fredning af Keldsø-området

Publiceret 04-05-2018
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordsjælland har udsendt udkast til afgørelse om fredning af Keldsø-området

Se udkast til afgørelse

Se revideret fredningskort