Indkaldelse til offentligt møde om forslag til fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommuner

Publiceret 06-09-2018
Fredningsforslag

Der afholdes offentligt møde vedrørende forslag til fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommune
Torsdag, den 22. november 2018 kl. 09.00 på Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup

Det oplyses herved, at der afholdes offentligt møde i sagen vedrørende forslag til fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommune

Torsdag, den 22. november 2018 kl. 09.00

På Fyrtårn Tommerup,

Tallerupvej 85, 5690 Tommerup


Der vil på mødet blive redegjort for forslaget, ligesom der vil blive lejlighed til at kommentere det. Der vil endvidere blive orienteret om sagens forløb.

Hvis De ikke har mulighed for at komme til det offentlige møde, kan eventuelle bemærkninger fremsendes skriftligt til fredningsnævnet senest den 1. november 2018 under henvisning til fredningsnævnets journalnummer: FN-FYN-8-2018.

Der kan inden for samme frist fremsættes særlige ønsker om, hvad fredningsnævnet skal besigtige inden for det område, der foreslås fredet. Fredningsnævnet vil herefter vurdere, om det er muligt at efterkomme ønskerne. Der forventes foretaget besigtigelse i forlængelse af det offentlige møde.

Se fredningsforslaget her.


Med venlig hilsen

Anni Højmark

Formand for Fredningsnævnet for Fyn