Forslag om ændring af Provst Exner fredningen ved Øster Brønderslev kirke i Brønderslev Kommune

Publiceret 20-06-2018
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 26. marts 2018 fra Brønderslev Kommune modtaget forslag til ændring af Provst Exner fredning ved Øster Brønderslev kirke. Forslaget er revideret den 20. april 2018.

Den ændrede fredningsgrænse skal omfatte de åbne områder umiddelbart omkring kirken og kirkegården. Arealer inden for kirkegården og private boliggrunde øst for kirken på matr.nr. 10 at, 10 ar, 20a og 20 bk Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev, udtages af fredningen. Endvidere er et mindre areal syd for kirken udtaget, medens fredningen udvides med et større område vest og syd for kirken, som i fremtiden skal fungere som bypark.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk.2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

De ejendomme, der helt eller delvist er berørt af forslaget, er følgende:
Matr. nr.e 2a, 3a, 7vb, 7000b, 10 ar, 10as, 10 at, 10ar, 10au, 20a, 20bf, 20bk, 21a, 7000b, og 7000e, alle Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev.

 

Se fredningsforslaget her for ændring af Provst Exner fredningen ved Øster Brønderslev kirke i Brønderslev Kommune

 

Interesserede kan få tilsendt fredningsforslaget i print ved henvendelse til Brønderslev Kommune, att. Loa Dahl, mail: Loa.Dahl@99454545.

 

Offentligt møde afholdes i sagen
Onsdag, den 12. september 2018 kl. 13.00
Samlingshuset Øster Brønderslev,
Elmevej 124, 9700 Øster Brønderslev

 

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
c/o Retten i Aalborg
Badehusvej 17,
9000 Aalborg
E-mail: Obfuscated Email
Aalborg, den 18. juni 2018
Niels Bjerre
Formand.