Referat af besigtigelse vedr. forslag til fredning af Krogens og Hørby Møllebække

Publiceret 03-04-2018
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, afholdt den 14. marts 2018 besigtigelse vedrørende de arealer, der er omfattet af forslag til fredning af Krogens og Hørby Møllebække.

Se referatet her