Referat af offentligt møde d. 13. september 2017 om forslag til fredning af Krogens og Hørbylund Møllebække

Publiceret 07-02-2018
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, afholdt den 13. september 2017 kl. 10.00 offentlig møde i Understed Forsamlingshus vedrørende FN-NJN-23-2017: Forslag til fredning af Krogens og Hørbylund Møllebække

Referat af mødet kan findes her