Forslag om ændring af Skamlingsbanken fredningen i Kolding kommune

Publiceret 17-07-2018
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlige del, har den 15. marts 2018 fra Danmarks Naturfredningsforening og Kolding Kommune modtaget forslag til udvidelse og revidering af gældende fredningsbestemmelser af Skamlingsbanken fredningen i Kolding kommune. Såfremt forslaget gennemføres, skal kendelsen, afsagt den 7. december 1936, om fredning af Skamlingsbanken ophæves.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

Fredag, den 7. september 2018 kl. 10.00 i restauranten på Skamlingsbanken, Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb

Fredningsforslaget omfatter 128 ha og har til formål at:

• beskytte og forbedre de landskabelige værdier og sikre udsigten fra Skamlingsbanken over det omkringliggende landskab,
• beskytte og forbedre de biologiske værdier,
• bevare områdets karakter af overvejende lysåben natur og småskove,
• beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
• udvikle områdets rekreative værdier,
• sikre og forbedre offentlighedens adgang

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der ikke foretages noget, der strider mod forslaget. 
Overtrædelse kan medføre bødestraf.

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget, er følgende:

Matr. nr. 18b Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 20a Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 20b Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 20c Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 20d Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 20f Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 24 Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 7c Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 5g Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 6u Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 6q Binderup by, Sdr. Bjert, matr. nr. 6f Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 35 Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 34b Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 34c Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 6aq Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 10a Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 8n Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 1x Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 1b Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 6ap Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 6ao Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 7ad Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 11as Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 11at Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 11b Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 13c Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 32a Grønninghoved by, Vejstrup, matr. nr. 33d Grønninghoved by, Vejstrup, og matr. nr. 46b Grønninghoved by, Vejstrup.

Se fredningsforslaget for ændring af Skamlingsbanken her

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, den 12. juli 2018.

Vagn Kastbjerg