Ændret fredningskort til forslag om fredning af Vejle Ådal i Vejle Kommune

Publiceret 16-11-2018
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del har den 12. november 2018 besluttet at tage Danmarks Naturfredningsforenings reviderede forslag om fredning af Vejle Ådal (FN-SJN-26-2017) til følge med visse ændringer.

Se fredningskortet for det reviderede forslag om fredning af Vejle Ådal