Forslag til fredning af Treldeskovene i Fredericia Kommune

Publiceret 20-08-2019
Fredningsforslag

Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har d. 26. april 2019 fremsat forslag til fredning af Treldeskovene. Fredningsforslaget omfatter ca. 642 ha.

Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Sydjyland, nordlig del.

Formålet med fredningen er:

  • at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.
  • at sikre og udvikle gunstige forhold særligt for arter tilknyttet gammel løvskov.
  • at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturtyper og arter.
  • at sikre fri dynamik på kyststrækningen mellem Hyby Fælled og Trelde Næs.
  • at sikre områdets geologiske værdier.
  • at sikre og forbedre offentlighedens adgang og områdets rekreative kvaliteter.
  • at formidle de naturmæssige og kulturhistoriske værdier tilknyttet området og brugen heraf.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget mandag den 23. september 2019 kl. 9.00 i Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37 C, Bøgeskov, 7000 Fredericia.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

 

Fredningsforslaget omfatter ejendommene:

Kirstinebjerg, Fredericia jorde:
Matr. nr. 4 b, 8, 9, 11 12, 13, 14a, 14 b, 16

Trelde, Fredericia jorde:
Matr.nr. 1 b, 1 l, 1 m, 1 t, 1 y, 2 b, 2 aq, 3 b, 3c, 4 b, 4 l, 5 b, 5 aa, 5ae, 6 b, 6 n, 6 ba, 7 b, 7 h, 7 k, 7 p, 7 o, 7 m, 7 r, 7 q, 7 x, 7 aa, 8 b, 8 am, 9 b, 9 f, 9 h, 10, 10 a, 10 v, 10 x, 11 b,11 h, 11 i, 12 b, 12 k, 12 i, 13 b, 14 d, 14 e, 14 h, 14 i, 14 k, 14 l, 14 m, 14 n, 14 o, 14 p, 14 ab, 15 g, 16 b, 19 b, 26 e, 26 i, 36 b, 36 d, 40 a, 40 b, 41 a, 41 b, 41 c, 42 a, 42 b, 43, 44, 46 a, 46 b, 48, 49, 50, 51 a, 51 b, 52, 53 a, 53 b, 54, 55, 56, 57, 58, 59 a, 59 b, 60, 60 a, 60 b, 61, 62, 63, 64 a, 64 b, 65 a, 65 b, 66 a, 66 b, 67 a 67 b, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 89, 89 i, 7000 a

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del

Vagn Kastbjerg
Formand

 

Forslaget, bilag og kortbilag kan findes herunder:

Forslag om fredning af Treldeskovene

Kortbilag 1

Kortbliag 2

Bilag 1: Areal- og lodsejerliste

Bilag 2: Budgetoverslag

Bilag 3: Budgethøringssvar

Bilag 4: Eksisterende fredning og deklaration

Bilag 5: Notat fra Københavns Universitet

Bilag 6: Artsliste

Bilag 7: Notat fra Dansk Botanisk Forening