Fredningsforslag for Vandtårnsbakken i Næstved Kommune

Publiceret 20-12-2019
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Næstved Kommune har rejst forslag til fredning af Vandtårnsbakken.
Forslaget omfatter i alt 18,4 ha beliggende i Næstved Kommune.

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster.

Fredningen har til formål at,

  • sikre områdets naturmæssige og landskabelige værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning. Området er en del af Mogenstrup ås og indeholder flere sjældne dyre og plantearter.
  • sikre området som offentligt tilgængeligt rekreativt område.
  • sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som rekreativt område - herunder dels muligheden for at udvikle områdets rekreative indhold og dels sikre et større naturindhold og øget biodiversitet.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget
torsdag den 30. januar 2020 kl. 10.00
Retten i Næstved, retssal 6
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

og i umiddelbar forlængelse heraf besigtigelse af området omfattet af fredningsforslaget. Fredningsnævnet forventer, at besigtigelsen begynder kl. 12.00 fra hjørnet af Bag Bakkerne og Østre Ringvej.

Skriftlige bemærkninger til Fredningsforslaget kan fremsendes på e-mail til Obfuscated Email eller til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, c/o Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Det fulde fredningsforslag, samt fredningskort, bilag og indkaldelse til besigtigelse, kan læses på følgende links:

Fredningsforslaget

Fredningskort

Bilag 1-4

Indkaldelse til besigtigelse