Fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal

Publiceret 22-07-2019
Øvrige annonceringer

Fristen for at fremkomme med skriftlige indlæg/bemærkninger vedrørende fredningsforslag for de 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal skal være Fredningsnævnet i hænde senest den 20. august 2019.

Skriftlige indlæg/bemærkninger skal fremsendes til Fredningsnævnet på:

Obfuscated Email