Indkaldelse til nyt offentligt møde om fredningsforslaget for Lysnet i Randers og Favrskov Kommuner

Publiceret 01-05-2019
Fredningsforslag

Der afholdes nyt offentligt møde vedrørende fredningsforslaget for Lysnet i Randers og Favrskov Kommuner onsdag den 19. juni 2019 kl. 10.00 ved Retten i Randers, Nørregade 1, 8900 Randers

Miljø- og fødevareministeren har udpeget Michael Fruerlund Gram som nyt medlem af fredningsnævnet.

Fredningssagen for Lysnet kan derfor ikke færdigbehandles med det hidtidige ministerudpegede medlem af fredningsnævnet, Vilhelm Michelsen.

Den nye udpegning betyder endvidere, at sagen ikke kan færdigbehandles med det tidligere kommunalt udpegede medlem af fredningsnævnet i Randers Kommune, som det ellers tidligere er besluttet.

Fredningsnævnets sammensætning ved den videre behandling af fredningssagen er derfor følgende:

Randers Kommune – Martin Møller-Heuer (formand), Michael Fruerlund Gram (ministerudpeget medlem) og Henrik Leth (kommunalt valgt medlem).

Favrskov Kommune – Martin Møller-Heuer (formand), Michael Fruerlund Gram (ministerudpeget medlem) og Kurt Andreassen (kommunalt valgt medlem).

Fredningsnævnet har derfor besluttet at indkalde til et nyt offentligt møde om fredningssagen.

Mødet holdes den 19. juni 2019 kl. 10.00 ved Retten i Randers, Nørregade 1, 8900 Randers.

Tilmelding til mødet må meget gerne sendes til fredningsnævnet (Obfuscated Email) til brug for tilrettelæggelse af mødet – gerne senest den 31. maj 2019.

Der vil efterfølgende ske besigtigelse af dele af det foreslåede fredningsområde.

 

Se fredningsforslaget for Lysnet i Randers og Favrskov Kommuner her

 

Med venlig hilsen

Martin Møller-Heuer

Formand for Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del