Indkaldelse til offentligt møde om fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal i Odense Kommune

Publiceret 01-05-2019
Fredningsforslag

Der afholdes offentligt møde vedrørende fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal i Odense Kommune torsdag den 20. juni 2019 kl. 09.30 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Det oplyses herved, at der afholdes offentligt møde i sagen vedrørende fredningsforslag for 6 kolonihaver i Odense Ådal i Odense Kommune:

Torsdag, den 20. juni 2019 kl. 09.30

I Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Der vil på mødet blive redegjort for fredningsforslaget, ligesom der vil blive lejlighed til at kommentere det. Der vil endvidere blive orienteret om sagens forløb.

Hvis De ikke har mulighed for at komme til det offentlige møde, kan eventuelle bemærkninger fremsendes skriftligt til fredningsnævnet senest den 1. juni 2019 under henvisning til fredningsnævnets journalnummer: FN-FYN-33-2018.

Der kan inden samme frist fremsættes særlige ønsker om, hvad fredningsnævnet skal besigtige inden for det område, der foreslås fredet. Fredningsnævnet vil herefter vurdere, om det er muligt at efterkomme ønskerne. Der er endnu ikke fastlagt datoer for besigtigelse.

Se fredningsforslaget for Seks kolonihaveforeninger i Odense Ådal i Odense Kommune her.

Med venlig hilsen

Anni Højmark

Formand for Fredningsnævnet for Fyn