Referat fra offentligt møde om forslag til fredning af Skanseparken i Nr. Sundby og Østre Anlæg i Aalborg

Publiceret 26-06-2019
Øvrige annonceringer

Den 17. juni 2019 afholdt fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del offentligt møde i sagen om forslag til fredning af Skanseparken i Nr. Sundby og Østre Anlæg i Aalborg.

Mandag, den 17. juni 2019 kl. 09.00 afholdt fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del offentligt møde om forslag til fredning af Skanseparken i Nr. Sundby og Østre Anlæg i Aalborg.
Fredningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerudpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren Madsen.
Det fulde referat kan læses nederst.

 

Der blev fremlagt:

- Forslag med bilag 1-5 til fredning af Skanseparken og Østre Anlæg, modtaget i fredningsnævnet den 11. april 2019,
- Bekendtgørelse i Statstidende og på fredningsnævnets hjemmeside den 10. maj 2019,
- Mail af 14. juni 2019 fra Aalborg Historiske Museum ved Stig Bergmann Møller,
- Miljøstyrelsens mail af 13. juni 2019.

 

Formanden oplyste, at indsigelser mod fredningsforslaget kan fremsættes til mødet og ellers senere skriftligt over for nævnet.

Formanden fastsatte fristen for indsigelser til den 10. august 2019. 

Yderligere oplyste formanden, at der senere samme dag foretages besigtigelse af arealerne samt,

at der efter forslagets fremsættelse ikke må foretages noget, der strider mod forslaget, og at overtrædelse er strafbelagt, men at der kan søges om dispensation herfra.

 

Fulde referat fra offentligt møde.

Fredningsforslaget.

 

Journalnummer FN-NJS-15.2019