Program for offentlig besigtigelse af Treldeskovene i Fredericia Kommune

Publiceret 20-09-2019
Øvrige annonceringer

I forbindelse med fredningssagen for Treldeskovene inviteres der til besigtigelse i det foreslåede fredningsområde d. 23. september 2019. Besigtigelsen foretages med udgangspunkt i de kommunalt ejede arealer på Trelde Næs.
Alle interesserede er velkomne til at deltage i besigtigelsen og der vil undervejs være tid til at drøfte de forskellige aspekter i fredningsforslaget.

Mødested: 

Parkeringspladsen v. Trelde Næs Avlsgård (Trelde Næsvej 290, 7000 fredericia)

Program:

 1. Kirkeskoven
  a. Potentielle emner til drøftelse: Konventionel og naturnær skovdrift, Danmarks Naturkanon.
 2. Shelterpladsen
  a. Potentielle emner til drøftelse: Friluftsliv og offentlighedens adgang, biodiversitet v. kysten og i skovene, plastisk ler, urørt skov.
 3. Lillebæltskysten
  a. Potentielle emner til drøftelse: Urørt skov, kulturhistorien v. kystbatteriet.
 4. Naturskolen
  a. Potentielle emner til drøftelse: Formidling/anvendelse af kommunens bygninger, naturcenter/naturskole, Naturpark Lillebælt, pleje af lysåbne naturarealer.
 5. Trelde Klint
  a. Potentielle emner til drøftelse: Geologi - Nationalt geologisk interesseområde, Nationalt kystlandskab

Et PDF-dokument med program og kort kan findes herunder:

Program for besigtigelse inkl. kort