Ændring af dato for offentligt møde om Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune

Publiceret 24-04-2020
Øvrige annonceringer

På baggrund af situationen vedrørende Covid-19 er det oprindeligt fastsatte offentlige møde den 4. maj 2020 aflyst.

Der afholdes i stedet møde i sagen:

Mandag, den 15. juni 2020
i Aalborg Kommunes lokaler, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby kl. 10.00
Mødelokale 159

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget, ligesom der vil blive lejlighed til at kommentere dette.
Der vil endvidere blive orienteret om fredningssagens forløb.

Læs mere om fredningsforslaget ved at klikke her.