Afgørelser om hvorvidt arealer ejet af selskaber med almennyttige naturbeskyttelsesformål kan fredes

Publiceret 14-07-2020
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Fyn har den 8. juli truffet to afgørelser om, hvorvidt arealer eget af selskaber med almennyttige naturbeskyttelsesformål er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 36, stk. 7 - Forslag til fredning af Hesbjergkilen.

De to sager omhandler arealer ejet af henholdsvis Hesbjerg Fonden og Hesbjerg Skov A/S.

For at se afgørelsen vedrørende arealer under Hesbjerg Fonden, klik her.

For at se afgørelsen vedrørende arealer under Hesbjerg Skov A/S, klik her.

Eventuel klage skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vejledning om klageprocedure og klagegebyr findes på klagenævnets hjemmeside, se www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt.