Forslag til revision af fredningen Farumgård Park - offentligt møde

Publiceret 14-07-2020
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for København har ved annoncering i Statstidende 19. februar 2020 foretaget bekendtgørelse af forslag til revision af fredningen Farumgård Park, hvortil henvises. Det annoncerede tidspunkt for offentligt møde blev aflyst på grund af Covid-19-smittefare. Retningslinjerne er nu ændret.

Der afholdes offentligt møde om revisionsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området Torsdag den 20. august kl. 13.00-16.00, Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og sagens forløb.


Henset til den aktuelle covid-19 situation – henstiller nævnet, at hver interessent i sagen møder op med så få repræsentanter som muligt. Besigtigelsen gennemføres kun, hvis de til enhver tid gældende sundhedsfaglige retningslinjer tillader det. Tilsiger de sundhedsfaglige retningslinjer, at mødet alligevel ikke kan gennemføre, må det forventes at vi aflyser.

Fredningsnævnet for København, Sdr. Jernbanevej 18B,  3400 Hillerød.