Fredningsforslag for Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune

Publiceret 10-03-2020
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har den 20. februar 2020 fra Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune.
Forslaget omfatter i alt ca. 58,4 ha, der samlet ejes af Aalborg Kommune.

Forslaget har til formål:

  • At sikre området som offentligt tilgængeligt natur- og parkområde,
  • At sikre Den Gamle Golfbanes biologiske mangfoldighed, samt landskabelige, rekreative og undervisningsmæssige værdier,
  • At sikre Sohngårdsholmsparkens kulturhistoriske, havearkitektoniske- og rekreative værdier under hensyntagen til områdets naturmæssige indhold og landskabelige baggrund, og
  • At sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som et rekreativt, natur- og parkområde, med mulighed for at udvikle fredningsområdets indhold, så det kan imødekomme de mange brugeres skiftende ønsker og behov under hensyntagen til naturværdierne, og så parkernes naturindhold og biodiversitet kan øges.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget.
Overtrædelse kan medføre bødestraf.

De berørte ejendomme er:

Sohngårdsholm Hgd., – matr.nr. 1a, adx, 1adv, 1afn og 17xe,

Sønder Tranders By, Sønder Tranders, - matr.nr. 18bg.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

Mandag, den 4. maj 2020
i Aalborg Kommunes lokaler, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby kl. 10.00
Mødelokale 157 og 158

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb. Der forventes at blive foretaget besigtigelse af arealerne i fortsættelse af mødet.

Det fulde fredningsforslag og bilag kan findes herunder:

Fredningsforslaget

Bilag 1-4 inkl. fredningskort

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del 

Aalborg, den 10. marts 2020 
Torben Bybjerg Nielsen.

 

Forslaget har j.nr. FN-NJS-5-2020.