Fredningsforslag for Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune

Publiceret 10-03-2020
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har den 20. februar 2020 fra Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune.
Forslaget omfatter i alt ca. 58,4 ha, der samlet ejes af Aalborg Kommune.

Forslaget har til formål:

  • At sikre området som offentligt tilgængeligt natur- og parkområde,
  • At sikre Den Gamle Golfbanes biologiske mangfoldighed, samt landskabelige, rekreative og undervisningsmæssige værdier,
  • At sikre Sohngårdsholmsparkens kulturhistoriske, havearkitektoniske- og rekreative værdier under hensyntagen til områdets naturmæssige indhold og landskabelige baggrund, og
  • At sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som et rekreativt, natur- og parkområde, med mulighed for at udvikle fredningsområdets indhold, så det kan imødekomme de mange brugeres skiftende ønsker og behov under hensyntagen til naturværdierne, og så parkernes naturindhold og biodiversitet kan øges.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget.
Overtrædelse kan medføre bødestraf.

De berørte ejendomme er:

Sohngårdsholm Hgd., – matr.nr. 1a, adx, 1adv, 1afn og 17xe,

Sønder Tranders By, Sønder Tranders, - matr.nr. 18bg.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

Mandag, den 4. maj 2020
i Aalborg Kommunes lokaler, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby kl. 10.00
Mødelokale 157 og 158

OBS: Ny dato for offentligt møde, klik her for at læse mere.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb. Der forventes at blive foretaget besigtigelse af arealerne i fortsættelse af mødet.

Det fulde fredningsforslag og bilag kan findes herunder:

Fredningsforslaget

Bilag 1-4 inkl. fredningskort

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del 

Aalborg, den 10. marts 2020 
Torben Bybjerg Nielsen.

 

Forslaget har j.nr. FN-NJS-5-2020.