Frist for eventuelle bemærkninger om forslag til revision af fredningen Farumgård Park i Furesø Kommune

Publiceret 03-09-2020
Øvrige annonceringer

Der blev den 20. august 2020 afholdt offentlig møde i sagen FN-KBH-098-2019F: Forslag til revision af fredningen Farumgård Park i Furesø Kommune.

Eventuelle bemærkninger til fredningsforslaget kan fremsendes – gerne pr. e-mail - til Fredningsnævnet for København senest den 20. oktober 2020.

Venlig hilsen

Ulrik Finn Jørgensen
Formand (suppleant)

Fredningsnævnet for København
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Tlf. 47 33 87 32
E-mail: Obfuscated Email