Offentligt møde om fredningsforslag for Bastrup Nord i Allerød Kommune

Publiceret 06-10-2020
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordsjælland har ved annoncering i Statstidende 5. marts 2020 og på Fredningsnævnets hjemmeside den 3. marts 2020 foretaget bekendtgørelse af fredningsforslag for Bastrup Nord. Der indkaldes nu til offentligt møde i sagen.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området,

Onsdag den 11. november 2020 kl. 10.00,
på Lynge Kro, Højrisvej 22, 3540 Lynge

AFLYST, klik her for at læse baggrunden for aflysningen.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og sagens forløb.

Fredningsforslaget med bilag kan tilgås på nævnets hjemmeside www.fredningsnaevn.dk under fredningsforslag.

Skriftlige bemærkninger til Fredningsforslaget kan fremsendes på e-mail til Obfuscated Email eller til Fredningsnævnet for Nordsjælland, c/o Retten i Hillerød, Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød.

Henset til den aktuelle covid-19 situation – henstiller nævnet, at hver interessent i sagen møder op med så få repræsentanter som muligt. Besigtigelsen gennemføres kun, hvis de til enhver tid gældende sundhedsfaglige retningslinjer tillader det. Tilsiger de sundhedsfaglige retningslinjer, at mødet alligevel ikke kan gennemføre, må det forventes at vi aflyser.

Fredningsnævnet for Nordsjælland,
Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød.