Referat fra offentligt møde om Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg kommune

Publiceret 22-06-2020
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, afholdt den 15. juni 2020 kl. 10.00 offentligt møde vedrørende fredningen af Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane.

Der blev fremlagt fredningsforslag fra Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Herefter blev mødet fortsat med en kort besigtigelse af arealerne ved Golfparken set fra centrale punkter i området.

Sagen blev udsat.

 

Af fremmødte var:

For fredningsnævnet mødte formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerudpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren Madsen.

For Aalborg Kommune mødte Flemming Helsing, Gitte Fogedgaard og rådmand Hans Henrik Henriksen.  

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Martin Sloth Andersen, Chresten Jensen og Annemarie Steffensen.

For Friluftsrådet mødte Jørgen Pedersen.

For Dansk Vandrelaug mødte ved Anni Petersen.

 

Det fulde referat er tilgængeligt, klik her for at åbne